top of page

HOUSE RULES

Op festival The Brave kan en mag een heleboel! Maar let wel even op het volgende:

 

1. Bij het betreden van het festivalterrein kan er gefouilleerd worden.

2. Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: alcoholische dranken, glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, BBQ’s/gasstellen,(vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen.

3. Net als bij ieder ander festival, is het niet toegestaan eigen eten/drinken mee naar binnen te nemen.

Digitale camera's, alsmede telefoons met camera mogen gewoon mee het festivalterrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur.

4. Festival The Brave heeft het recht in geval van overmacht het Festival te verzetten, verplaatsen of annuleren. 

5. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.

6. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

7. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.  Haal bij de ingang een 18+ bandje als je er jong uitziet, dan hoef je je niet steeds te legetimeren bij de bar

8. In tenten, hallen, besloten ruimtes, etc. mag niet gerookt worden.

9. Gekochte kaarten kunnen niet worden ingewisseld.

10. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel of crew toezicht.

11. Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

12. Op Festival The Brave kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

13. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.

14. Festival The Brave is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

15. Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. Op Festival The Brave zijn oordopjes verkrijgbaar.

16. Wanneer de bezoeker zich niet aan de regels houdt heeft Festival The Brave het recht de bezoeker van het festival te verwijderen.

bottom of page